نتایج جست و جو برای: زیست شناسی

/محصولات/جستجو: زیست شناسی
  • کتاب زیست‌شناسی 1 اولین کتاب زیست‌شناسی از دوره دوم متوسطه است که برای پایه دهم در رشته تجربی تألیف شده است. این کتاب در برگیرنده مجموعه ای از پرسش‌ها و مسئله‌هایی است که در قالب‌های مختلف طراحی شده است و به شما کمک‌ می‌کند تا ضمن درک عمیق مفاهیم زیست‌شناسی در فرایند یادگیری و ارزشیابی این مفاهیم موفق عمل کنید.

  • مجموعه دو جلدی پیش بینی،مشاهده، توضیح،فرصتی برای تمامی معلمان و دانشجویان علوم تجربی و علوم پایه ( فیزیک، شیمی و زیست شناسی) فراهم می کند تا با قدرت سلسله مراتب در کیفیت بخشی به فرآیند آموزش علوم آشنا شوند. معلمانی که فرایند آموزش را با این روش دنبال می کنند باور دارند که پ.م.ت ها بینش عمیق تری درباره ی کج فهمی های دانش آموزان به آنها خواهد داد که این خود گام مهمی در بهبود فرایند آموزش است. این کتاب داستانی کوتاه از پروژه ای برای برنامه درسی است که به منظور تولید مواد آموزشی طراحی شده است.این کتاب،کتاب برگزیده انجمن معلمان علوم آمریکا می باشد.

  • در نگاه سطحی، آسان می توان فرق میان جانداران مختلف را از ظاهر آنها تشخیص داد، اما یافتن شباهت میان باکتری، درخت کاج و اسب آسان نیست. ولی کافی است اندکی دقیق تر به ساختمان بدن و کارهای آنها توجه کنید. در این صورت، می توانید به وجود شباهت هایی در میان آنها هم پی ببرند. یکی از زمینه های مهم دانش زیست شناسی نیز مطالعه در همین موارد است.

  • مجموعه دو جلدی پیش بینی،مشاهده، توضیح،فرصتی برای تمامی معلمان و دانشجویان علوم تجربی و علوم پایه ( فیزیک، شیمی و زیست شناسی) فراهم می کند تا با قدرت سلسله مراتب در کیفیت بخشی به فرآیند آموزش علوم آشنا شوند. معلمانی که فرایند آموزش را با این روش دنبال می کنند باور دارند که پ.م.ت ها بینش عمیق تری درباره ی کج فهمی های دانش آموزان به آنها خواهد داد که این خود گام مهمی در بهبود فرایند آموزش است. این کتاب داستانی کوتاه از پروژه ای برای برنامه درسی است که به منظور تولید مواد آموزشی طراحی شده است.این کتاب،کتاب برگزیده انجمن معلمان علوم آمریکا می باشد.

  • مجموعه کتاب های "بدن انسان چگونه کار می کند" ترجمه مجموعه ای است که با عنوان انگلیسی : "The Human Body, How It WORKS" شناخته شده اند. این سلسله کتاب ها در هر جلد مثل یک تک آموز هستند که به یک موضوع زیست شناسی یا به یک دستگاه اندامی بدن می پردازد و با بیان نه چندان پیچیده اطلاعات اولیه و مقدماتی در باره ی هر یک از موضوعها یا دستگاهها را به طور کامل تشریح می کند.در این مجموعه،هر کتاب،موضوع خاصی را معرفی می کند و توسط دانشمند برجسته ای در آن قلمرو نوشته شده است.

  • مجموعه کتابهای (بدن انسان چگونه کار می کند ) ، ترجمه مجموعه ای است که با عنوان انگلیسی (The Human Body,How It Works) شناخته شده اند. این سلسله کتابها در هر جلد مثل یک تک آموز هستند که به یک موضوع زیست شناسی یا به یک دستگاه اندامی بدن می پردازند.در این کتاب از حقایق گوناگونی همچون آناتومی دستگاه تنفسی،انتشار مولکول های گاز،جلوگیری از روی هم خوابیدن ریه ها،بیماری های تنفسی و ...بحث شده است و در کنار این مطالب،از تصاویر رنگی متناسب نیز استفاده شده است.

  • مجموعه کتابهای (بدن انسان چگونه کار می کند ) ، ترجمه مجموعه ای است که با عنوان انگلیسی (The Human Body,How It Works) شناخته شده اند. این سلسله کتابها در هر جلد مثل یک تک آموز هستند که به یک موضوع زیست شناسی یا به یک دستگاه اندامی بدن می پردازند.در این کتاب حقایق علمی در بخش های گوناگون آورده شده است.متناسب با موضوعات هر بخش،تصاویری نیز گنجانده شده است.

  • مجموعه کتابهای (بدن انسان چگونه کار می کند ) ، ترجمه مجموعه ای است که با عنوان انگلیسی (The Human Body,How It Works) شناخته شده اند. این سلسله کتابها در هر جلد مثل یک تک آموز هستند که به یک موضوع زیست شناسی یا به یک دستگاه اندامی بدن می پردازند.بدن انسان ساختار فوق العاده پیچیده و شگفت انگیزی دارد.در این کتاب سعی می شود تا با گوشه ای از این پیچیدگی ها آشنا شویم.

  • مجموعه کتابهای ( بدن انسان چگونه کار می کند )، ترجمه مجموعه ای است که با عنوان انگلیسی : (The Human Body, How It Works ) شناخته شده اند. این سلسله کتابها در هر جلد مثل ( تک آموز ) هستند که به یک موضوع زیست شناسی یا به یک دستگاه اندامی بدن می پردازد و با بیان علمی نه چندان پیچیده،اطلاعات اولیه و مقدماتی درباره ی هر یک از موضوع ها یا دستگاه ها را به طور کامل تشریح می کند.