شعر معاصر فارسی

  • «در دبستان بهار» مجموعه شعر‌های کودک است که احمد خدادوست آن را سروده است. خدادوست تاکنون بیش از 30 عنوان کتاب شعر منتشر کرده است. او علاوه بر این که کارشناس مرکز آفرینش‌های ادبی کانون است، در مجامع و فعالیت‌های حوزه شعر کودک و نوجوان حضوری شاخص دارد. در متن کتاب آمده است:

      من کلاس اولم     همکلاس یاسمن     کیف و کفش ما دوتا     دیدنی مثل چمن

  • دنیای قصه و داستان، دنیای رمز و رازهای زندگی است. انتشارات مدرسه که در قالب طرح کودک _ مربی در پی آن است تا اولین بسته آموزشی مبتنی بر برنامه‌ریزی چند بعدی را عرضه کند. این کتاب‌ها برای تامین مواد و منابع آموزشی مهد کودک ها و دوره‌های پیش دبستانی و نیز کمک به اولیاء و مربیان در اموزش  مفاهیم اجتماعی ، ارزشی و علمی به کودکان تهیه و تألیف شده است.
  • دنیای قصه و داستان، دنیای رمز و راز های زندگی است. انتشارات مدرسه در قالب طرح کودک_ مربی در پی آن است تا اولین بسته آموزشی مبتنی بر برنامه ریزی چند بعدی را عرضه کند. این کتاب‌ها برای تامین مواد و منابع  آموزشی مهد کودک‌ها و دوره پیش دبستانی و نیز کمک به اولیاء و مربیان در اموزش مفاهیم اجتماعی ، ارزشی و علمی به کودکان تهیه و تألیف  شده است.  
  • کتاب «روباه زرنگ با دم قشنگ»، که ترکیب داستان و شعر است، داستان روباه زبر و زرنگی است که دم قشنگی داشت. یک روز که به خانه خاله پیرزن می‌رود و بدون اجازه شیر کاسه شیر او را می‌خورد؛ اما همین لحظه خاله پیرزن سر می‌رسد و دُم او را قیچی می‌کند. روباه ناراحت می‌شود و از خاله پیرزن می‌خواهد که دُمش را پس بدهد تا آن را سر جایش بدوزد اما خاله پیرزن می‌گوید به شرطی دُمش را پس می‌دهد که او هم کاسه شیر خاله پیرزن را برگرداند. به همین خاطر روباه بی دُم قصه مجبور می‌شود، به دنبال شیر برود، اما این کار ساده‌ای نیست.