عمومی

 • مجموعه «یادداشت‌های یک نویسنده» گزیده‌ای از سرمقاله‌های امیر حسین فردی است که به طور مرتب در مجله هفتگی «کیهان بچه‌ها» منتشر شده‌اند. مطالعه این مجموعه، نوجوانان را با راز و رمز‌های نوشتن ( مهارت نوشتن) بیشتر آشنا می‌کند. همچنین نوجوانان با مطالعه آن، لحظه لحظه شیرین نوشتن را درک می‌کنند و با دیدن باغی از واژه ها، جویباری ناب از خیال و فکر در وجودشان جاری می‌شود.
 • مجموعه «یادداشت‌های یک نویسنده» گزیده‌ای از سرمقاله‌های امیر حسین فردی است که به طور مرتب در مجله هفتگی «کیهان بچه‌ها» منتشر شده‌اند. مطالعه این مجموعه، نوجوانان را با راز و رمز‌های نوشتن ( مهارت نوشتن) بیشتر آشنا می‌کند. همچنین نوجوانان با مطالعه آن، لحظه لحظه شیرین نوشتن را درک می‌کنند و با دیدن باغی از واژه ها، جویباری ناب از خیال و فکر در وجودشان جاری می‌شود.
 • مجموعه «یادداشت‌های یک نویسنده» گزیده‌ای از سرمقاله‌های امیر حسین فردی است که به طور مرتب در مجله هفتگی «کیهان بچه‌ها» منتشر شده‌اند. مطالعه این مجموعه، نوجوانان را با راز و رمز‌های نوشتن ( مهارت نوشتن) بیشتر آشنا می‌کند. همچنین نوجوانان با مطالعه آن، لحظه لحظه شیرین نوشتن را درک می‌کنند و با دیدن باغی از واژه ها، جویباری ناب از خیال و فکر در وجودشان جاری می‌شود.
 • مجموعه «یادداشت‌های یک نویسنده» گزیده‌ای از سرمقاله‌های امیر حسین فردی است که به طور مرتب در مجله هفتگی «کیهان بچه‌ها» منتشر شده‌اند. مطالعه این مجموعه، نوجوانان را با راز و رمز‌های نوشتن ( مهارت نوشتن) بیشتر آشنا می‌کند. همچنین نوجوانان با مطالعه آن، لحظه لحظه شیرین نوشتن را درک می‌کنند و با دیدن باغی از واژه ها، جویباری ناب از خیال و فکر در وجودشان جاری می‌شود.
 • مجموعه «یادداشت‌های یک نویسنده» گزیده‌ای از سرمقاله‌های امیر حسین فردی است که به طور مرتب در مجله هفتگی «کیهان بچه‌ها» منتشر شده‌اند. مطالعه این مجموعه، نوجوانان را با راز و رمز‌های نوشتن ( مهارت نوشتن) بیشتر آشنا می‌کند. همچنین نوجوانان با مطالعه آن، لحظه لحظه شیرین نوشتن را درک می‌کنند و با دیدن باغی از واژه ها، جویباری ناب از خیال و فکر در وجودشان جاری می‌شود.
 • مجموعه «یادداشت‌های یک نویسنده» گزیده‌ای از سرمقاله‌های امیر حسین فردی است که به طور مرتب در مجله هفتگی «کیهان بچه‌ها» منتشر شده‌اند. مطالعه این مجموعه، نوجوانان را با راز و رمز‌های نوشتن ( مهارت نوشتن) بیشتر آشنا می‌کند. همچنین نوجوانان با مطالعه آن، لحظه لحظه شیرین نوشتن را درک می‌کنند و با دیدن باغی از واژه ها، جویباری ناب از خیال و فکر در وجودشان جاری می‌شود.
 •  مجموعه «یادداشت‌های یک نویسنده» گزیده‌ای از سرمقاله‌های امیر حسین فردی است که به طور مرتب در مجله هفتگی «کیهان بچه‌ها» منتشر شده‌اند. مطالعه این مجموعه، نوجوانان را با راز و رمز‌های نوشتن ( مهارت نوشتن) بیشتر آشنا می‌کند. همچنین نوجوانان  با مطالعه آن، لحظه لحظه شیرین نوشتن را درک می‌کنند و با دیدن باغی از واژه ها، جویباری ناب از خیال و فکر در وجودشان جاری می‌شود.

 • این کتاب به هر چهار مهارت زبانی( گوش دادن، گفتن، خواندن و نوشتن) به صورت یکسان و موازی توجه و همه این مهارت‌ها به کمک تمرین‌های متعدد تقویت می‌شوند. همچنین مولفان از رویکرد شناختی در آموزش بهره گرفته‌اند؛ نمود این رویکرد را می توان درتمرین‌ها و فعالیت‌ها مشاهده کرد؛ برای نمونه زبان‌آموزان قادر خواهند بود پس از انجام تمرین‌های متنوع و فراوان به کشف قواعد زبان بپردازند.

 • کتاب پیشگامان علم فیزیک به زندگی‌نامه دانشمندان بزرگ فیزیک می‌پردازد. این کتاب با زبانی شیرین و ساده مسائل سخت فیزیک را بدون فرمول‌های پیچیده و سنگین به صورت قابل فهم بیان نموده و از سوی دیگر ما را با دانشمندان بزرگ و زندگی آن‌ها آشنا می‌نمایدو سبب یک انگیزه بزرگ برای تعیین مسیر و تغییر نگرش به دنیا و علم فیزیک می‌شود.

 • کتاب «سنجش تفکر سطح بالا در کلاس»، نحوه‌ی نوشتن سوال‌های آزمون و سنجش‌های عملکرد را برای تحریک تفکر سطح بالا نشان می‌دهد.این کتاب برای معلمان دوره آموزش عمومی و برای همه موضوعات درسی تألیف شده است. همچنین این کتاب خوانندگان را ترغیب می‌کند تا به تفکر درباره این نکته بپردازند که «این سنجش، نمونه خوبی برای چه نوع تفکر است»، نه این موضوع که « این سنجش، سنجش خوبی است یا خیر».

 • سنجش کلاسی نوین

  40,000 تومان

  تقریبا هر چیزی را که معلم نیاز دارد تا در مورد سنجش کلاسی بداند در این کتاب در نظر گرفته شده است. این روش‌ها عبارتند از: سنجش سنتی مداد- کاغذی، سنجش تکوینی، سنجش مبتنی بر عملکرد، سنجش اصیل، طرح آزمون جامع.

 • ریاضی و زندگی

  15,000 تومان

  اگر به دور و برمان خوب نگاه کنیم، ریاضیات را در همه جا می بینیم. باور کنید و اصلا شک نکنید که ریاضیات در هر جایی هست؛ در زمین، آسمان، دریا، خشکی و... در حال سکون و حرکت، در میوه‌فروشی ، عطاری، بقالی، چقالی و حتی در نان و نانوایی! لااقل هر جا عددی هست ریاضیات هم آن‌جا هست، ما در این کتاب و در این مجموعه مقالات‌، می‌خواهیم ردپای این موجود زیرک را دنبال کنیم و ببینیم که این موجود در این‌ور و آن ور، چه کار می‌کند.

 • آنچه امروزه به نام بازی و فراغت رونقی تام و تمام یافته، چیزی جز فریب و حجابی ضخیم از بازی و فراغت اصیل نیست و زمان آن فرا رسیده است که با نگاهی دیگر، به «ساحت بازی و فراغت» و «اصالت معنایی و معنوی» به عمق و ریشه این دو مفهوم بازگردیم و بیش از این در دام بازی و فراغت روزگار که ما را از کام بازی و فراغت عارفان محروم کرده، نیفتیم.
 • این کتاب با هدف بررسی و معرفی نوآوری‌های آموزشی در مدارس ایران و چند کشور جهان تألیف شده است. محتوای اثر حاضر، ناظر بر یک پژوهش تطبیقی و بررسی تجارب جهانی در زمینه تولید، پذیرش و اجرای نوآوری‌های آموزشی در مدارس می‌باشد. شما می‌توانید با مطالعه این کتاب با زوایای مختلف نوآوری آموزشی با تأکید بر مدرسه و معلم در حوزه‌های یاد شده آشنا شوید.
 • بررسی تجارب ملل دیگر در عرصه تربیت اخلاقی یکی از نیازهای پژوهشی کشور ماست که این نیز کمتر مورد عنایت مراکز پژوهشی و پژوهشگران بوده است. بدیهی است که نظام‌های تربیت رسمی ملل دیگر - اگر نگویم بیشتر- دست کم به اندازه فرهنگ ما به مقوله اخلاق توجه دارند و بررسی علل موفقیت و عدم موفقیت  آن‌ها در تربیت اخلاقی دانش‌آموزان برای ما می‌تواند آموزنده باشد. در پاسخگویی به این نیاز، این کتاب ترجمه و تألیف گردیده که در آن تجارب تعداد محدودی از کشور‌ها در زمینه تربیت اخلاقی در نظام تربیت رسمی (مدرسه) بررسی شده است.

 • در این کتاب پرسش‌هایی مطرح می‌شود که وابسته به کتاب درسی خاصی نیست، بلکه مفاهیم عمومی و پایه درس شیمی را که در همه کشور‌ها در سطح دبیرستان تدریس می‌شود، مورد سنجش قرار می‌دهد. دانش‌آموزان رشته‌های نظری می‌توانند با مطالعه و کوشش برای یافتن پاسخ‌ها، بر عمق یادگیری مفاهیم و درک نکات اصلی درس‌های علوم پایه بیفزایند.
 • به جهت محدودیت‌های کتاب درسی، وجود کتاب کار و فعالیت‌های تکمیلی استاندارد در کنار درسی، امروزه به یک ضرورت تبدیل شده است تا شما بتوانید در طول سال تحصیلی از آن استفاده کنید. کتابی که در پیش رو دارید در برگیرنده مجموعه‌ای از پرسش‌ها و مسئله‌های تکمیلی است که شما را در یادگیری و همچنین عمق بخشیدن به درک مفاهیم فیزیک سال دهم  کمک خواهد کرد.
 • به جهت محدودیت‌های کتاب درسی، وجود کتاب کار و فعالیت‌های تکمیلی استاندارد در کنار درسی، امروزه به یک ضرورت تبدیل شده است تا شما بتوانید در طول سال تحصیلی از آن استفاده کنید. کتابی که در پیش رو دارید در برگیرنده مجموعه‌ای از پرسش‌ها و مسئله‌های تکمیلی است که شما را در یادگیری و همچنین عمق بخشیدن به درک مفاهیم علوم سال نهم کمک خواهد کرد.
 • به جهت محدودیت‌های کتاب درسی، وجود کتاب کار و فعالیت‌های تکمیلی استاندارد در کنار درسی، امروزه به یک ضرورت تبدیل شده است تا شما بتوانید در طول  سال تحصیلی از آن استفاده کنید. کتابی که در پیش رو دارید در برگیرنده مجموعه‌ای از پرسش‌ها و مسئله‌های تکمیلی است که شما را در یادگیری و همچنین عمق بخشیدن به درک مفاهیم علوم سال هفتم کمک خواهد کرد.

 • ارزشیابی در دوره پیش دبستانی با مشاهده عملکرد گروه نوآموزان صورت می‌گیرد. ارزشیابی کودکان باید حین فرآیند یادگیری صورت گرفته، رشد آنان را در همه ابعاد اجتماعی ، عاطفی و... مورد سنجش قرار دهد و به منظور  کمک به پیشرفت نوآموزان در امر یادگیری انجام شود. این کتاب کمک می‌کند تا نوآموزان بتوانند مشاهدات خود را از طریق تصاویر به متن و بر عکس تبدیل کنند. و همچنین موقعیت‌های آب و هوایی شهرها  را ارزیابی کنند.