آشنایی با ساعت درونی بدن – ویژه معلمان، والدین، مشاوران و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت

//////آشنایی با ساعت درونی بدن – ویژه معلمان، والدین، مشاوران و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت

آشنایی با ساعت درونی بدن – ویژه معلمان، والدین، مشاوران و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت

۱۰,۰۰۰ تومان

همه چیز در جهان حرکت موزون دارد. این حرکت یکی از بزرگ ترین مبانی سازمان دهنده جهان است. نبض انسان با آهنگ های متفاوتی کار می کند. با نگاه دقیق به دنیای اطراف پی می بریم که حیات و زندگی به شکل فعالیت دوره ای با آهنگی منظم است. تظاهرات فعالیت های موجودات زنده ثابت نیستند و دارای تغییرات منظمی می باشند.با این تغییرات در این کتاب آشنا می شوید.

4 در انبار

Product Description

آشنایی با ساعت درونی بدن – ویژه معلمان، والدین، مشاوران و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت

Additional Information

Weight 225 g
Dimensions 23.5 × 16.5 × 1 cm