آشنایی با شبکه ملی مدارس ایران

///آشنایی با شبکه ملی مدارس ایران

آشنایی با شبکه ملی مدارس ایران

۴,۰۰۰ تومان

شبکه ملی مدارس ایران نام پایگاهی اینترنتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش است که برنامه ها و فعالیت های آن با مسوولیت سازمان پزوهش و برنامه ریزی آموزشی مدیریت می‌شود. هدف این شبکه ارائه دستاورد‌های آموزشی و پرورشی با سریع‌ترین روش وکم هزینه ‌ترین راه به کاربران است.

4 در انبار

Product Description

آشنایی با شبکه ملی مدارس ایران