آموزش و پرورش باران فکری- پایه‌ی(گام) چهارم- یاددهی آفرینش واژه و پیام در گفتن و نوشتن

/, آموزشی, کتابهای تمرین دانش آموز, ادبیات, آموزش زبان فارسی, کمک آموزشی, املا, انشا, درسی, دبستان, چهارم دبستان/آموزش و پرورش باران فکری- پایه‌ی(گام) چهارم- یاددهی آفرینش واژه و پیام در گفتن و نوشتن

آموزش و پرورش باران فکری- پایه‌ی(گام) چهارم- یاددهی آفرینش واژه و پیام در گفتن و نوشتن

۲۰,۰۰۰ تومان

این کتاب با هدف یاددهی و یادگیری « آفرینش کلمه و نوشتن پیام»  در هفده درس، همانند کتاب فارسی خوانداری چهارم ابتدایی، تدوین شده است. هدف از تدوین این کتاب به نام«گام چهارم» پرورش یاددهی _ یادگیری « باران فکری، جهت آفرینش واژه و پیام در گفتن و نوشتن» است. مطالب این کتاب به متن درسی کتاب‌های خوانده شده در پایه‌های قبلی و کتاب‌های درسی مختلف پایه‌ی چهارم ابتدایی از نظر درک مفهوم گفتاری و نوشتاری ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارد.

 

4 در انبار

Product Description

آموزش و پرورش باران فکری- پایه‌ی(گام) چهارم- یاددهی آفرینش واژه و پیام در گفتن و نوشتن

Additional Information

Weight 280 g
Dimensions 21 × 28 × 0.5 cm