ارزیابی کارکردی – راهبردهای پیشگیری و ترمیم رفتارهای مشکل ساز درمحیط های آموزشی

/, عمومی, علوم انسانی, روانشناسی, مشاوره و برنامه ریزی, موفقیت و برنامه ریزی, علوم اجتماعی, علوم تربیتی, مدیریت و برنامه ریزی آموزشی/ارزیابی کارکردی – راهبردهای پیشگیری و ترمیم رفتارهای مشکل ساز درمحیط های آموزشی

ارزیابی کارکردی – راهبردهای پیشگیری و ترمیم رفتارهای مشکل ساز درمحیط های آموزشی

۲۰,۰۰۰ تومان

این کتاب ارزیابی کارکردی را رویکردی مثبت و پیشتاز برای رسیدگی به رفتار مشکل ساز در محیط آموزشگاه معرفی می کند.ارزیابی کارکردی را به طور کلی بخشی اصلی از برنامه های کارآمد تغییر رفتار و برنامه های مثبت حمایت از رفتار میدانند.ارزیابی کارکردی و الگوی مداخله را می توان برای یک دانش آموز استفاده کرد که رفتار مشکل ساز دارد یا آن را در سطح کلاس اجرا کرد تا بر رفتار بیشتر دانش آموزان در یک محیط اثر بگذارد.

در انبار موجود نمی باشد

Product Description

ارزیابی کارکردی – راهبردهای پیشگیری و ترمیم رفتارهای مشکل ساز درمحیط های آموزشی

Additional Information

Weight 670 g
Dimensions 23.5 × 16.5 × 2.5 cm