• scan0025
  • scan0026

این راه روشن است

21,000 تومان

کودکان ناتوان در یادگیری برای اینکه فرصت کافی جهت سازگاری با جامعه و عضویت در آن را داشته باشند باید طی دوران رشد به طور مستقیم با جهان دیداری ارتباط برقرار کنند.بنابر‌این همکاری معلمان، مربیان و والدین با اهمیت تلقی می‌شود و معلمان و مربیان باید با توجه به ادراکات کودکان آسیب دیده‌ی بینایی به جهان پیرامون، در دوران اولیه رشد به آموزش‌های خود بپردازند. پرداختن به این موضوع از ویژگی‌های این کتاب محسو ب می‌شود.

 

3 در انبار

توضیحات محصول

این راه روشن است

Additional Information

Weight 195 g
Dimensions 23.5 x 16.5 x 0.5 cm