بازی‌های سنتی روزآمد شده

/////بازی‌های سنتی روزآمد شده

بازی‌های سنتی روزآمد شده

۱۲,۰۰۰ تومان

بازی زندگی کودک است. از طرفی گسترش ارتباط جمعی از یکسو و کوچک شدن خانه ها و خانواده ها از سوی دیگر، نمی گذارد لذت بازی های دیروز به کام بچه های امروز هم بنشیند. اما این نوید را به دلبستگان به بازی های شاد روزگار گذشته می دهم که کتاب بازی های سنتی روزآمد شده به دادشان می رسد و فرصتی فراهم می آورد که تحرک و جنبش را به بازی های بچه های امروز هم وارد کنند.

5 در انبار

Product Description

بازی‌های سنتی روزآمد شده

Additional Information

Weight 290 g
Dimensions 23.5 × 16.5 × 1 cm