برنامه‌ریزی درسی در آموزش فنی و حرفه‌ای (برنامه‌ریزی، محتوا و اجرا)

/, آموزشی, موفقیت و برنامه ریزی, علوم تربیتی, برنامه درسی, مدیریت و برنامه ریزی آموزشی, مدیریت آموزشی/برنامه‌ریزی درسی در آموزش فنی و حرفه‌ای (برنامه‌ریزی، محتوا و اجرا)

برنامه‌ریزی درسی در آموزش فنی و حرفه‌ای (برنامه‌ریزی، محتوا و اجرا)

۹,۰۰۰ تومان

امروزه اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و تحول در این آموزش  ها و هماهنگ‌سازی آن با دنیای کار از جمله تلاش های پیوسته‌ای است که در اغلب کشور‌ها جهان در حال اتفاق است.

5 در انبار

Product Description

برنامه‌ریزی درسی در آموزش فنی و حرفه‌ای (برنامه‌ریزی، محتوا و اجرا)