تاریخ مختصر شیمی

۳۵,۰۰۰ تومان

تاریخ علم شیمی از سرگذشت شیمی‌دان‌ها، دگرگونی‌های علمی وابستگی و پیاپی بودن آن‌ها با یکدیگر سخن می‌گوید، گمان می‌رود که اهمیت تاریخ علم به ویژه تاریخ علم شیمی تا اندازه‌ای ناشناخته است. شاید این موضوع از آن جهت باشد که ارزش و اهمیت آن در آموزش شیمی به خوبی روشن نشده است. دانستن تاریخ علم شیمی‌، مهارت‌های روش علمی را فزونی می‌دهد و چیستان‌ها را روشن می‌کند و از دشواری‌های کار می‌کاهد. بنابراین  هر پژوهنده بایستی به تاریخ علم شیمی بنگرد و به بررسی و پژوهش در آن بپردازد. زیرا پرده ابهام از روی بسیاری از واقعیت‌ها بر می دارد.

Product Description

تاریخ مختصر شیمی

Additional Information

Weight 720 g
Dimensions 16.5 × 23 × 2.5 cm