تعلیم و تربیت از فلسفه تا برنامه درسی

/, عمومی, علوم انسانی, برنامه درسی, فلسفه و منطق, فلسفه/تعلیم و تربیت از فلسفه تا برنامه درسی

تعلیم و تربیت از فلسفه تا برنامه درسی

۱۵,۰۰۰ تومان

در این کتاب به تمام شاخه های فلسفه به صورتی مرتبط با موضوع کتاب،پرداخته شده است.ابتدا آرای فیلسوفان به ترتیب ظهور تاریخی آنان و اندیشه هایشان به طور مستقیم مورد استناد و بحث قرار گرفت است،سپس با توجه به ویژگی های جامعه در زمانۀ مورد بحث و بر اساس آرای آن ها نتایج تربیتی استخراج و در هر بخش نیز نقدهای صاحب نظران به این آرا بیان شده است؛در ضمن به مزایا و معایب کاربرد این اندیشه ها در شرایط کنونی نیز توجه شده است.

1 در انبار

Product Description

تعلیم و تربیت از فلسفه تا برنامه درسی

Additional Information

Weight 430 g
Dimensions 23.5 × 16.5 × 1.5 cm