دستگاه اسکلتی و عضلانی – بدن انسان چگونه کار می‌کند

//////دستگاه اسکلتی و عضلانی – بدن انسان چگونه کار می‌کند

دستگاه اسکلتی و عضلانی – بدن انسان چگونه کار می‌کند

۱۳,۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب های “بدن انسان چگونه کار می کند” ترجمه مجموعه ای است که با عنوان انگلیسی : “The Human Body, How It WORKS” شناخته شده اند. این سلسله کتاب ها در هر جلد مثل یک تک آموز هستند که به یک موضوع زیست شناسی یا به یک دستگاه اندامی بدن می پردازد و با بیان نه چندان پیچیده اطلاعات اولیه و مقدماتی در باره ی هر یک از موضوعها یا دستگاهها را به طور کامل تشریح می کند.در این مجموعه،هر کتاب،موضوع خاصی را معرفی می کند و توسط دانشمند برجسته ای در آن قلمرو نوشته شده است.

5 در انبار

Product Description

دستگاه اسکلتی و عضلانی – بدن انسان چگونه کار می‌کند

Additional Information

Weight 285 g
Dimensions 24 × 17 × 1 cm