روش‌ها و راهبردهای تقویت حافظه

/, عمومی, روانشناسی, کودک, رشد و تکامل, هوش و سرگرمی/روش‌ها و راهبردهای تقویت حافظه

روش‌ها و راهبردهای تقویت حافظه

۲۲,۰۰۰ تومان

حافظه یکی از بنیان های یادگیری، تفکر، خلاقیت، برنامه ریزی و رفتارهای روزمره ما را تشکیل می دهد. بدون حافظه، یادگیری مفهومی نخواهد داشت و اینکه ما می توانیم بخوانیم و بنویسیم همه نشانه هایی از اهمیت و نقش حافظه است. بیایم تا در جهت پرورش و تقویت حافظه از هیچ کوششی دریغ نکنیم.

Product Description

روش‌ها و راهبردهای تقویت حافظه

Additional Information

Weight 295 g
Dimensions 28 × 21 × 1 cm