رویکردهای نوین در تربیت اخلاقی

  • 2947-1-f
  • 2947-1-b

رویکردهای نوین در تربیت اخلاقی

27,000 تومان

یکی از بسترهای مناسب برای توسعه مباحث نظری و عملی در زمینه تربیت اخلاقی آشنایی و مواجهه انتقادی با رویکردهای جدیدی است که در جهان برای تربیت اخلاق مطرح است.از این اثر که پیش رو دارید انتظار می رود زمینه ای برای پویایی فکری و عملی در ساخت تربیت اخلاقی را فراهم آورد.

9 در انبار

توضیحات محصول

رویکردهای نوین در تربیت اخلاقی

Additional Information

Weight 595 g
Dimensions 23.5 x 16.5 x 2 cm