رویکردی اسلامی به علوم تربیتی و تعلیم و تربیت

/, آموزشی/رویکردی اسلامی به علوم تربیتی و تعلیم و تربیت

رویکردی اسلامی به علوم تربیتی و تعلیم و تربیت

۴,۵۰۰ تومان

تدوین نظریه برنامه درسی با بینش توحیدی، ششمین مقاله این مجموعه به شمار می‌رود. ضرورت تدوین یک نظریه که بتواند به نظام برنامه درسی ایران وضوح و جهت ‌گیری بیشتری ببخشد، موضوعی  است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

3 در انبار

Product Description

رویکردی اسلامی به علوم تربیتی و تعلیم و تربیت