زیست شناسی برای معلمان

۳۵,۰۰۰ تومان

در نگاه سطحی، آسان می توان فرق میان جانداران مختلف را از ظاهر آنها تشخیص داد، اما یافتن شباهت میان باکتری، درخت کاج و اسب آسان نیست. ولی کافی است اندکی دقیق تر به ساختمان بدن و کارهای آنها توجه کنید. در این صورت، می توانید به وجود شباهت هایی در میان آنها هم پی ببرند. یکی از زمینه های مهم دانش زیست شناسی نیز مطالعه در همین موارد است.

5 در انبار

Product Description

زیست شناسی برای معلمان

Additional Information

Weight 580 g
Dimensions 28 × 21 × 13 cm