فارابی (معلم ثانی)

۱۵,۰۰۰ تومان

در کتاب “فارابی” کوشش بر آن است که هرچند به اختصار پژوهشی در اندیشه و آثار فارابی صورت می گیرد و تمام ویژگی هایی او در یک جا دیده شود و به نوجوانان و جوانان کشور معرفی گردد.

5 در انبار

Product Description

فارابی (معلم ثانی)

Additional Information

Weight 260 g
Dimensions 21.6 × 16.5 × 1 cm