فرهنگ جامع شیمی

۴۸,۰۰۰ تومان

فرهنگ جامع شیمی، مرجعی نو برای بررسی در زمینه های مفهوم ها، ابزار آزمایشگاهی و زندگی نامه ی علمی کوتاه شیمی دان هاست. در این فرهنگ از واژگان نو در شیمی بهره گرفته شده است.

Product Description

فرهنگ جامع شیمی

Additional Information

Weight 1435 g
Dimensions 21.5 × 14 × 7.5 cm