فلش کارت معلم – بسته آموزشی زبان انگلیسی پایه اول دوره متوسطه اول(هفتم)

//فلش کارت معلم – بسته آموزشی زبان انگلیسی پایه اول دوره متوسطه اول(هفتم)
  • 2539-3-f
  • فلش کارت هفت-b
  • فلش کارت هفت-f
  • فلش کارت هفتم-b
  • فلش کارت هفتم-f
  • 2539-3-b

فلش کارت معلم – بسته آموزشی زبان انگلیسی پایه اول دوره متوسطه اول(هفتم)

25,000 تومان

فلش کارت معلم – بسته آموزشی زبان انگلیسی پایه اول دوره متوسطه اول(هفتم)، از اجزای متنوعی برخوردار است که هر یک دارای کارکرد و نقش خاص خود در فرایند آموزش بهینه و اثرگذاری در چهارچوب رویکرد ارتباطی فعال و خودباورانه مورد تصریح در برنامه درسی ملی می باشد.بسته فلش کارت شامل چند بخش اصلی اعم از حروف الفبا،اعداد و مفاهیم مورد نظر مضمون های آموزشی دروس هشت گانه ی کتاب دانش آموز می باشد.

 

9 در انبار

توضیحات محصول

فلش کارت معلم – بسته آموزشی زبان انگلیسی پایه اول دوره متوسطه اول(هفتم)

Additional Information

Weight 695 g
Dimensions 20 x 14 x 3 cm