فلش کارت معلم – بسته آموزشی زبان انگلیسی پایه دوم دوره متوسطه اول(هشتم)

//فلش کارت معلم – بسته آموزشی زبان انگلیسی پایه دوم دوره متوسطه اول(هشتم)
  • 2705-2-f
  • فلش کارت هشتم-b
  • فلش کارت هشتم-f
  • 2705-2-b

فلش کارت معلم – بسته آموزشی زبان انگلیسی پایه دوم دوره متوسطه اول(هشتم)

32,000 تومان

این بسته آموزشی از اجزای متنوعی برخوردار است که هر یک دارای کارکرد و نقش خاص خود در فرایند آموزش بهینه و اثر گذاری در چارچوب رویکرد ارتباطی فعال و خودباورانه مورد تصریح در برنامه درسی ملی می باشد.این فلش کارت ها به گونه ای تنظیم شده است تا بتواند مفاهیم مورد نظر در کتاب prospect 2 را در قالب تصویری به دانش آموزان نشان دهد.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات محصول

فلش کارت معلم – بسته آموزشی زبان انگلیسی پایه دوم دوره متوسطه اول(هشتم)

Additional Information

Weight 1610 g
Dimensions 20 x 14 x 6 cm