مشکلات زبانی و ارتباطی راهنمایی برای معلمان

/, آموزشی/مشکلات زبانی و ارتباطی راهنمایی برای معلمان

مشکلات زبانی و ارتباطی راهنمایی برای معلمان

۷,۰۰۰ تومان

این کتاب کمک می‌کند تا از پیچیدگی‌های زبانی و ارتباطی و تاثیر آن ها در یادگیری و رشد اجتماعی و هیجانی کودک آگاهی پیدا کنید . فرض اصلی کتاب این است که مهارت های زبانی و ارتباطی مبنای کارکرد های انسان هستند و یادگیری ، سازگاری اجتماعی ، بلوغ هیجانی و رشد مهارت های بینافردی بر آن استوار است. پیشنمهاد های مطرح شده در این کتاب را می‌توان در موقعیت‌های مختلف به صورت انفرادی و یا گروهی به کار برد.

5 در انبار

Product Description

مشکلات زبانی و ارتباطی راهنمایی برای معلمان