مشکلات زبانی و ارتباطی راهنمایی برای معلمان

/, کتاب/مشکلات زبانی و ارتباطی راهنمایی برای معلمان
  • scan0039
  • scan0040

مشکلات زبانی و ارتباطی راهنمایی برای معلمان

7,000 تومان

این کتاب کمک می‌کند تا از پیچیدگی‌های زبانی و ارتباطی و تاثیر آن ها در یادگیری و رشد اجتماعی و هیجانی کودک آگاهی پیدا کنید . فرض اصلی کتاب این است که مهارت های زبانی و ارتباطی مبنای کارکرد های انسان هستند و یادگیری ، سازگاری اجتماعی ، بلوغ هیجانی و رشد مهارت های بینافردی بر آن استوار است. پیشنمهاد های مطرح شده در این کتاب را می‌توان در موقعیت‌های مختلف به صورت انفرادی و یا گروهی به کار برد.

5 در انبار

توضیحات محصول

مشکلات زبانی و ارتباطی راهنمایی برای معلمان