معلمان بزرگ ایران – جلد اول

/, عمومی, زندگینامه/معلمان بزرگ ایران – جلد اول

معلمان بزرگ ایران – جلد اول

۲۰,۰۰۰ تومان

پرورشکاران و بیدارگران جامعه ما چه کسانی بودند؟ کجا درس آموزگاری و بیدارگری آموختند؟ چگونه کودکان و نوجوانان «گریزپا» سواد خواندن و نوشتن یاد گرفتند؟ و چه شد که فرزندان آن‌ها چنین به سوی سواد علمی  فناورانه شتافتند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها بود که این کتاب تألیف شد تا خوانندگان بدانند در طول حدود یک قرن گذشته چه کسانی از جان مایه گذاشتند، سوختند و ساختند.

5 در انبار

Product Description

معلمان بزرگ ایران – جلد اول

Additional Information

Weight 285 g
Dimensions 23.5 × 16.5 × 1 cm