برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل)

/////برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل)

برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل)

۱۲,۰۰۰ تومان

علم برنامه درسی به عنوان یکی از رشته های غلوم تربیتی با انگیزه ی مهندسی تعلیم و تربیت شکل گرفته است. نخستین تلاش های علمی در این علم بر پایه ی این سوال شکل گرفت که مجموعه مولفه های یادگیری در کدام مولفه های یادگیری در کدام چارچوب فکری و مفهومی باید نظام پیدا کند. به همین دلیل، اگر گفته شود “برنامه ی درسی طرح یادگیری است” سخنی ناصواب نیست و این طرح از طریق پیوند نظر و عمل به وجود می آید.

5 در انبار

Product Description

برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل)

Additional Information

Weight 355 g
Dimensions 23.5 × 165 × 13 cm