نخستین داستان‌ها برای فکر کردن

/, عمومی, آموزشی, روانشناسی اجتماعی/نخستین داستان‌ها برای فکر کردن

نخستین داستان‌ها برای فکر کردن

۱۶,۵۰۰ تومان

«نخستین داستان‌ها برای فکر کردن» می‌تواند به صورت انفرادی برای کودکان، گروه‌های کوچک، کل کلاس یا در اجتماع استفاده شود، به معلمین کمک می‌کند تا برنامه درسی ملی، مقتضیات ساعت سوادآموزی به زبان فارسی در زمینه خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن را فراهم کنند. همچنین پیش درآمدی ایده‌آل را برای پرس و‌جوی فیلسوفانه  کودکان فراهم می‌کند.

4 در انبار

Product Description

نخستین داستان‌ها برای فکر کردن

Additional Information

Weight 195 g
Dimensions 23.5 × 16.5 × 0.5 cm