کتاب کار عربی، زبان قرآن (۲) – پرسش، تمرین و فعالیت‌های تکمیلی – رشته علوم انسانی ویژه یازدهمی‌ها

/, آموزشی, کتابهای کار دانش آموز, کمک آموزشی, عربی, درسی, دوره دوم متوسطه/کتاب کار عربی، زبان قرآن (۲) – پرسش، تمرین و فعالیت‌های تکمیلی – رشته علوم انسانی ویژه یازدهمی‌ها

کتاب کار عربی، زبان قرآن (۲) – پرسش، تمرین و فعالیت‌های تکمیلی – رشته علوم انسانی ویژه یازدهمی‌ها

۲۰,۰۰۰ تومان

هدف کتاب‌های کار انتشارات مدرسه این است که با طرح پرسش‌ها، تمرین‌ها و مسائل گوناگون در سطح‌های مختلف به درک بیشتر مفاهیم کتاب‌های درسی کمک شود. این مجموعه  فعالیت‌ها با سر فصل‌های کتاب درسی مطابقت کامل دارد و توسعه یادگیری از نتایج آن است.

 کتاب کار، زمینه ساز مناسبی برای آموزش فعال در فرآیند یادگیری است و فرصت‌های متنوعی را برای کاربست آموخته‌ها و موفقیت و پیشرفت مستمر دانش‌آموزان فراهم می‌آورد.

4 در انبار

Product Description

کتاب کار عربی، زبان قرآن (۲) – پرسش، تمرین و فعالیت‌های تکمیلی – رشته علوم انسانی ویژه یازدهمی‌ها

Additional Information

Weight 375 g
Dimensions 26 × 20 × 1 cm