کتاب کار فارسی چهارم دبستان

////کتاب کار فارسی چهارم دبستان
  • 2699-1-F
  • 2699-1-B

کتاب کار فارسی چهارم دبستان

12,000 تومان

کتاب کار، مجموعه ای از فعالیت های متنوع است که بر اساس اهداف برنامه ی درسی طراحی شده است و هدف اصلی آن توسعه ی یادگیری است.کتاب کار زمینه ساز مناسبی برای آموزش فعال در فرآیند یادگیری است و فرصت های مختلفی را برای کاربست آموخته ها ایجاد می کند.در این کتاب کار،تمرینات گوناگونی ارائه شده است که به صورت پله پله و گام به گام،به کودک آموزش می دهد.

10 در انبار

توضیحات محصول

کتاب کار فارسی چهارم دبستان

Additional Information

Weight 335 g
Dimensions 23.5 x 16.5 x 0.5 cm