گذری بر ویژگی های روان شناختی معلم

/////گذری بر ویژگی های روان شناختی معلم

گذری بر ویژگی های روان شناختی معلم

۱۲,۰۰۰ تومان

یکی از رفتارهای ورودی معلم بعد عاطفی آن است، در بعد عاطفی ایجاد رغبت و انگیزش در شاگردان مطرح می شود. ایجاد شوق به آموختن و تحول درونی فراگیران به مقدار زیاد به کمال یافتگی و توان برقراری ارتباط سالم انسانی معلم وابسته است. این کتاب به مولفه های مهم روانشناختی مربوط به کار معلم و نکاتی از آموزه های دینی در این رابطه پرداخته است.

4 در انبار

Product Description

گذری بر ویژگی های روان شناختی معلم

Additional Information

Weight 215 g
Dimensions 23.5 × 16.5 × 1 cm