یافته‌های مطالعه پرلز ۲۰۱۶ _ آموزش و یادگیری خواندن در سطح ملی و بین‌الملل

/, آموزشی, مدیریت و برنامه ریزی آموزشی, مدیریت آموزشی, دبستان, چهارم دبستان/یافته‌های مطالعه پرلز ۲۰۱۶ _ آموزش و یادگیری خواندن در سطح ملی و بین‌الملل

یافته‌های مطالعه پرلز ۲۰۱۶ _ آموزش و یادگیری خواندن در سطح ملی و بین‌الملل

۱۶,۰۰۰ تومان

این کتاب مهم‌ترین نتایج بین‌المللی مطالعه پیشرفت سواد خواندن  در پایه چهارم ابتدایی است که در شش فصل تنظیم شده است. در فصل اول، نتایج مربوط به عملکرد تحصیلی خواندن ارائه شده است که عملکرد کشورها در زمینه آموزش بررسی شده و برخی از مقایسه‌های دیگر از جمله بررسی روند یادگیری خواندن در طول زمان، میزان دستیابی به نقاط معیار بین المللی، مقایسه عملکرد در اهداف و فرایند‌های خواندن و مقایسه جنسیتی ارائه شده است. از فصل دوم تا ششم به متغیرهای پیشینه‌ای و بافتی تاثیرگذار  بر آموزش پرداخته شده است.

7 در انبار

Product Description

یافته‌های مطالعه پرلز ۲۰۱۶ _ آموزش و یادگیری خواندن در سطح ملی و بین‌الملل

Additional Information

Weight 310 g
Dimensions 28.5 × 20.5 × 0.8 cm